havarijná služba

 

havarijná služba

Spoločnosť BTT s.r.o. poskytuje v rámci svojich komerčných aktivít aj havarijnú službu. V kolíznych situáciách, kde vzniká nebezpečenstvo vzniku škôd na životnom prostredí, sú naši pracovníci schopní byť do dvoch hodín od nahlásenia na mieste havárie.

Havarijná služba funguje 24 hodín denne.
Vybavenosť najmodernejšou technikou a technológiami nám umožňuje z miesta havárie účinne zneškodniť nebezpečné látky (ropné produkty, chemikálie) a zabrániť ďalšej devastácii životného prostredia.

V prípade havárií a ohrozenia životného prostredia možno kontaktovať našich pracovníkov nepretržite na horeuvedených telefónnych číslach.

mapa

Naše pobočky nájdete v Bratislave a v Cerovej

Široká sieť vybudovaných subdodávateľských vzťahov nám však umožňuje celoplošnú

angažovanosť v rámci Slovenskej republiky a Európy.

logodole