o nás

Spoločnosť BTT s.r.o. vznikla v roku 2005. Jej založenie ako právneho podnikateľského subjektu bolo
logickým vyústením potrieb trhu v oblasti zabezpečenia ekologických služieb aj v podnikateľsky menej
atraktívnych segmentoch.

Rekultivačné práce a sanácie zdevastovaných území boli prvé aktivity spoločnosti na samom začiatku
jej vzniku. Vynikajúce výsledky, spoľahlivosť, stabilita a spokojnosť našich zákazníkov nám umožnili
postupne rozširovať portfólio našich služieb.

V priebehu ďalších rokov sme začali našim zákazníkom poskytovať čoraz komplexnejšie služby a s rastom
a posilňovaním pracovných tímov a strojnotechnického vybavenia poskytovať demolačné a zemné práce,
výrobu a predaj rekultivačných a záhradných zemín, cestnú a nákladnú dopravu, podnikať v oblasti
nakladania s odpadmi a poskytovať poradenskú činnosť v oblasti legislatívy životného prostredia.

Dnes disponuje spoločnosť BTT s.r.o. solídnym potenciálom modernej zvoznej, kopacej, búracej a prepravnej
techniky. Závod v Cerovej zabezpečuje k plnej spokojnosti zákazníkov ekologické služby najmä
v oblasti Záhoria. Široká sieť vybudovaných subdodávateľských vzťahov však spoločnosti BTT s.r.o. umožňuje
celoplošnú angažovanosť v rámci Slovenskej republiky. Ide najmä o vykrytie špeciálnych potrieb a návrhov
riešení v segmente likvidácie rôznych druhov odpadov, vrátane nebezpečných.

Možno konštatovať, že BTT s.r.o. je mladou, úspešnou a dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou
v segmente ekologických služieb. Jej odborné zázemia tvoria špičkoví špecialisti z rôznych oblastí
odpadového hospodárstva, legislatívy životného prostredia a praktici, ktorí vzišli z portfólia najväčších
podnikateľských subjektov operujúcich v tejto sfére. Náš tím je pre našich zákazníkov oporou pri riešení
všetkých problémov a situácií od prvotného plánovania, počas celej doby realizácie, až po úspešné
a kompletné dokončenie diela.

Našimi klientmi sú významné štátne, samosprávne a súkromnopodnikateľské subjekty operujúce najmä
v segmentoch stavebníctva, prepravy, poľnohospodárstva, strojárenského  a petrochemického priemyslu.

mapa

Naše pobočky nájdete v Bratislave a v Cerovej

Široká sieť vybudovaných subdodávateľských vzťahov nám však umožňuje celoplošnú

angažovanosť v rámci Slovenskej republiky a Európy.

logodole