References

Among our significant clients are:
• Železnice Slovenskej republiky
• Nafta Gbely
• Bratislavská vodárenská spoločnosť
• Považská vodárenská spoločnosť
• Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
• Mint Investments
• Bionergy a.s.
• Transpetrol a.s.
• Penta Investments a.s.

and many more….