Kontakt

Sídlo:
BTT s.r.o.
Hrušovská 15, SK - 82107 Bratislava
IČO: 35944382
DIČ: 2022036313
IČ DPH: SK2022036313
Banka: 2627034502/1100

Konatelia:
Peter Brezovan
JUDr. Jana Brezovanová

Telefón: 02/43633956
Fax: 02/43635780
Mobil: 0903477867
e-mail: btt@btt.sk
Prevádzka Cerová:
BTT s.r.o.
90633 Cerová 481

Vedúci:
Michal Maderič

Telefón: 0346599005
Fax: 0346599005
Mobil: 0903253810
e-mail: prievaly@btt.sk
Prevádzka Moravský Svätý Ján:
BTT s.r.o.
908 71 Moravský Svätý Ján 689

Vedúci:
Richard Chvál

Mobil: 0948942522
e-mail: r.chval@btt.sk