O nás

Spoločnosť BTT s.r.o. vznikla v roku 2005. Jej založenie bolo vyústením rastúcich potrieb trhu v oblasti zabezpečenia kvalitných ekologických služieb.
Rekultivačné práce a sanácie zdevastovaných území boli hlavnými aktivitami spoločnosti v prvých rokoch jej existencie. Následne sa do ponuky pridali demolačné a zemné práce, výroba a predaj rekultivačných a záhradných zemín, cestná a nákladná doprava a služby nakladania s odpadmi. Od roku 2010 sa spoločnosť zameriava predovšetkým na dekontaminácie území od ropných látok.
Spoločnosť BTT s.r.o. disponuje modernou prepravnou, kopacou a búracou technikou. Závod v Cerovej slúži zákazníkom najmä v oblasti bratislavského a trnavského regiónu. Široká sieť vybudovaných subdodávateľských vzťahov však umožňuje celoplošnú angažovanosť v rámci Slovenskej republiky.
BTT s.r.o. je dnes úspešnou a overenou spoločnosťou v segmente ekologických služieb. Náš tím je pre našich zákazníkov oporou pri riešení všetkých problémov a situácií od prvotného plánovania, počas celej doby realizácie, až po úspešné a kompletné dokončenie diela.
Našimi klientmi sú štátne, samosprávne a súkromné subjekty pôsobiace najmä v odvetviach stavebníctva, prepravy, poľnohospodárstva, strojárenského a petrochemického priemyslu.

Pozývame Vás pozrieť si našu webovú stránku a tešíme sa na spoluprácu.